O sobie

Witam na mojej stronie.
Mam na imię Kamil. Pochodzę z regionu Zielonych Płuc Polski. Moim miastem rodzinnym jest Sokółka. Tu się urodziłem, rozpocząłem naukę, pracę i tu obecnie mieszkam. Swoją edukację zaczynałem w nieistniejącym już przedszkolu funkcjonującym przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sokółce. Następnie regularnie uczęszczałem do tejże szkoły podstawowej. Kolejnym etapem mojego życia była nauka w Liceum Ekonomicznym przy Zespole Szkół Rolniczych im. Henryka Dobrzańskiego – “Hubala” w Sokółce, w klasie o specjalności: bankowość. Spędziłem tam pięć pięknych lat i opuściłem mury szkolne. Później rozwijałem swoje zainteresowania, studiując przez ekonomię o specjalności finanse i rachunkowość przedsiębiorstwa na Uniwersytecie w Białymstoku. Studia musiałem przerwać z powodu ciężkiej choroby matki, w której później zgasła iskierka życia. Wróciłem na uczelnię – dzięki wsparciu mojego promyka, Joanny. W końcu dotarłem do egzaminu dyplomowego i w dniu 16 lipca A.D. 2014 zdobyłem tytuł zawodowy licencjata. Tytuł mojej pracy dyplomowej brzmi:“PRODUKTY KREDYTOWE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW ? ANALIZA PORÓWNAWCZA OFERTY PRODUKTOWEJ WYBRANYCH BANKÓW”. Praca została oceniona bardzo dobrze.Podczas nauki w szkole podstawowej i liceum również edukowałem się równolegle w “szkole życia”, czym była dla mnie przynależność do harcerstwa. Na spotkaniach harcerskich nabyłem wiele praktycznych i niepraktycznych umiejętności. Wówczas nauczyłem się tego, jak sobie radzić w trudnych sytuacjach. Wtedy też uzyskałem świadomość, że tak samo mocno, jak jesteśmy indywidualnościami, tak – równie mocno przynależymy do wspólnoty i że ważny jest w tej wspólnocie każdy człowiek.

Mam wiele zainteresowań. Interesuje mnie głównie świat i życie, a przede wszystkim – ekonomia i geografia. Jedną z większych moich największą była akwarystyka którą pasjonowałem się przez 10 lat. Aktualnie moją pasją jest archiwistyka i genealogia.

Swoje obecne doświadczenie zawodowe, jak i umiejętności, którymi dysponuję, przedstawiam poniżej. Oto kilka kursów, które ukończyłem:

XI 2019 r. – szkolenie internetowe Prawo autorskie i inne aspekty prawne w archiwum społecznym, Ośrodek Karta
VI 2019 r. – Zarządzenie pasem drogowym zezwolenia i kary, zagadnienia praktyczne na tel przepisów o postępowaniu administracyjnym, Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych
X 2018 r. – szkolenie internetowe Wolontariat w archiwum społecznym, animowanie społeczności lokalnej oraz opis zbiorów w archiwach społecznych i obsługi Otwartego Systemu Archiwizacji, Ośrodek Karta
XI 2016 r. – Grafika komputerowa jako niezbędnie narzędzie projektowania i budowy nowoczesnej strony internetowej, tworzenie materiałów promocyjnych i informacyjnych na potrzeby działalności powiatu, RCS sp. z o.o. w Białymstoku
V 2016 r. – Biuletyn informacji publicznej. Zasady techniki prawodawczej-redagowanie aktów prawodawczych. Zasady tworzenia aktów wewnętrznych z elementami techniki legislacyjnej, RCS sp. z o.o. w Białymstoku
IV 2016 r. – Prowadzenie archiwum zakładowego, Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Białymstoku
IX 2015 r. – Archiwizacja dokumentacji 2015, Ośrodek Szkoleniowy „EDUKATOR” w Łomży
VIII 2013 r. – Zarządzanie projektami unijnymi, Centrum Kształcenia Kadr w Białymstoku
II – VII 2011 r. – Pracownik obsługi biurowej, Podlaska Wojewódzka Komenda OHP w Białymstoku
III – VII 2011 r. – Kurs języka angielskiego na poziomie A2, English EXPERT w Białymstoku
XII 2009 r. – Podstawy prowadzenia własnej działalności gospodarczej, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Sokółce
X 2009 r. – Kurs z zakresu zagadnień HACCP i GHP, Centrum Usług Ochrony Pracy i Środowiska w Lublinie
X 2009 r. – Nowoczesny sprzedawca, Centrum Usług Ochrony Pracy i Środowiska w Lublinie

Doświadczenie:

Posiadam umiejętności związane z przetwarzaniem i archiwizacją dokumentacji archiwalnej i niearchiwalnej- m.in. mam ukończony kurs Dokumentacja 2015, a także kurs uprawniający do prowadzenia archiwum zakładowego w 2016 r. Byłem członkiem zespołu wdrażającego Elektroniczny Obieg Dokumentacji w urzędzie dostarczony przez firmę MAXTO w ramach projektu e- administracja prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

Uczestnictwo w konkursach graficznych:
Konkurs na projekt loga Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku (2013 r.);
Konkurs na projekt ekranu startowego programu graficznego GIMP (2014 r.).
Umiejętności:

Posiadam umiejętności związane z Otwartym Systemem Archiwizacji (OSA)
Obsługa komputera (Microsoft Office 2007, LibreOffice 6.1.4.+);
Obsługa i administracja stronami internetowymi (html,xhtml, wordpress);
Obsługa urządzeń biurowych (ksero, faks, skaner, gilotyna, bindownica, laminator);
Obsługa programów graficznych (Gimp 2.10, Piant.net Inksckape 0.92, CorelDraw x7) ;
Obsługa programu DTP: Scribus
Programy handlowy Symfonia, Subiekt;
Program obsługi kadr i płac (Kadry Płace i ZUS Pro, Płatnik);
Program zarządzania oświatą Vulcan – Sekretariat Optivum;
Znajomość podstawowych aktów prawnych;
Znajomość podstawowej księgowości;
Obsługa kas fiskalnych;

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *