Tworzenie normatywów kancelaryjno-archiwalnych

Instrukcja kancelaryjna jest bazowym aktem normatywnym unifikującym obieg dokumentacji w przedsiębiorstwie czy też w innej jednostce. W odpowiedni sposób stosując instrukcji kancelaryjnej pozwala na się wzorcowe
wykorzystanie procesu zarządzania dokumentacją, co wpływa na poprawę efektywnego współdziałania komórek organizacyjnych w jednostce. Zgodne postępowanie z instrukcją kancelaryjną (IK) umożliwia terminowe przekazanie akt z komórek do archiwum zakładowego lub składnicy akt. Instrukcja archiwalna (IA) reguluje późniejsze przetwarzanie dokumentacji w archiwum. Wyszczególniony jest w niej układ akt w archiwum, proces ich przyjmowania, ewidencji i udostępniania, a również warunki, które zgodnie z prawem archiwalnym należałoby spełniać magazyny archiwalne. Wskutek zastosowania instrukcji archiwalnej (IA) możliwe jest także prawidłowe brakowanie dokumentów, których okres przechowywania minął.