Archiwa społeczne

Archiwum społeczne – archiwum, które zostało stworzone samodzielnie, wskutek prowadzonej działalności społecznej. Archiwa społeczne zazwyczaj są one kierowane przez organizacje pozarządowe (stowarzyszenia czy fundacje), samorządowe instytucje kultury (np. biblioteki gminne-miejskie, powiatowe, a także wojewódzkie). Są one ukierunkowane do nastpujących dzałań: gromadzenia materiałów, przechowywanie, zabezpieczanie, zewidencjonowania, digitalizację i udostępnianie materiałów archiwalnych (dokumentów, fotografii, nagrań audio i wideo), które tworzą niepaństwowy zasób archiwalny.