Polecane strony

Portale samorządowe:
www.sokolka-powiat.pl Powiat Sokólski
www.sokolka.pl Gmina Sokółka
www.wrotapodlasia.pl Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Strony archiwów i organizacji związanych z archiwaliami:
www.archiwa.gov.pl Naczelna Dyrekcja Narchiwów Państwowych
www.aan.gov.pl Archiwum Akt Nowych w Warszawie
www.agad.archiwa.gov.pl Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie
www.bialystok.ap.gov.pl Archiwum Państwowe w Białymstoku
www.suwalki.ap.gov.pl Archiwum Państwowe w Suwałkach

www.archiwa.org Archiwa Społeczne
www.karta.org.pl Fundacja Ośrodek KARTA
www.sap.waw.pl  Stowarzyszenie Archiwistów Polskich w Warszawie

Przedsiębiorstwa:

www.metalfach.com.pl
www.steeler.pl
www.sokolka.contractus.pl

Fundacje i stowarzyszenia:

www.frdl.bialystok.pl Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
www.zhp.sokolka.comHufiec Sokółka 

www.pte.pl Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

Zdrowie

www.spskam.bialystok.pl Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku 
www.spdsk.amb.edu.pl  Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Ludwik Zamenhofa w Białymstoku  
www.bonifratrzy.pl Zakon Szpitalny św. Jana Bożego 
www.pta.med.pl Polskie Towarzystwo Alergologiczne
www.bialytok.msm.org.plStowarzyszenie Malta Służba Medyczna
www.rckik.bialystok.pl Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku

Inne:

www.w-rower.pl