Porządkowanie dokumentacji

Porządkowanie dokumentów to podstawowa i bardzo ważna część składowa procesu archiwizacji dokumentacji. W zakresie porządkowania dokumenty są segregowane, klasyfikowane, ewidencjonowane oraz systematyzowane zgodnie z przepisami archiwalnymi i zasadami metodyki archiwalnej. Jednocześnie dokumentacja której okres przechowywania minął są brakowane tzn. ewidencjonowana i przekazywana do zniszczenia zgodnie z przepisami. Pomagam również na wprowadzanie rozwiązań które pozwolą na zoptymalizowanie zarządzania dokumentacją w przedsiębiorstwie/jednostce. Usługę kończy sporządzanie ewidencji zarchiwizowanej dokumentacji w postaci spisów zdawczo-odbiorczych, która pozwoli na łatwe korzystanie z archiwum w przyszłości. Za dodatkową opłatą na życzenie sporządzam opracowania w postaci:  indeksów, inwentarzy, skorowidzów, kartotek które będą służyć celom ewidencji, informacji i udostępniania. Dzięki pomocom archiwalnym możliwe jest szybkie odnalezienie dokumentacji konkretnych spraw, kontrahentów, inwestycji lub pracowników.